Villkor och föreskrifter

Allmänna köpevillkor
Dessa allmänna villkor ("Villkoren") gäller när du eller det företag som du företräder ("Kunden") gör en beställning från oss via www.wikrian.se : www.wikrian.com ("Webbplatsen"). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Handelsbolaget Wikrian 969788-0103. ("Wikrian"). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. 

Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning. Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

Avtal och beställning
Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via fax, e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas. Vid beställning skickar Wikrian så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Wikrian har därmed ingåtts. Wikrian har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

Produktinformation m.m.
Wikrian reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager.

Wikrian har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. Observera att Wikrian aldrig restnoterar produkter som är tillfälligt slut. Produkter som är tillfälligt slut måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Wikrian.

Priser
Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Wikrians priser är angivna i svenska kronor (EUR) och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.

Wikrian är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Wikrian reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Förskottsbetalning 
Vid stora beställningar kan Wikrian komma att kräva 30% av ordervärdet betalas i förskott. Så snart att betalning har registrerar kan ordern behandlas. 

Produkt tillgänglighet
Vissa produkter kan bli levererade direkt från tillverkare eller distributör, detta medför att kunden kan komma att få flera leveranser för en order, samt att leverans tiderna kan variera beroende på produkt tillgänglighet, samt avstånd för leverans och total vikt för leverans.

Kampanjer och erbjudanden
Wikrian kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Wikrian förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Betalning
Kunden kan betala sitt köp genom de förekommande betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Wikrian förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. Om sådan begränsning av betalningsalternativ finns anges det på Webbplatsen. Vid utebliven betalning för beställd order har förbehåller sig Wikrian rätten att efter 7 dagar makulera ordern, utan att meddela beställaren.

Vi fakturering tillämpar Wikrian 20 dagar från leveransdatum med ett faktureringstillägg på 45 SEK. Ränta om 12% vid utebliven betalning. Samt 60 SEK i påminelseavgift.

Leverans och transport
Wikrian levererar endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår. Mer information om fraktalternativen finns nedan. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.

Dropshipping
Wikrian skickar direkt till slutkund vid begäran. Detta görs med att ange annan leverans adress på beställningen. Fraktavgift enligt nedan. (Fraktkostnad - DHL Freight) Samt en administrativ avgift på 6 EUR tillkommer, för ompaketering och administration.

Outlöst leverans
Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av Wikrian eller av fraktbolaget. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har Wikrian rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för Wikrians merkostnader såsom returfrakten.

Ångerrätt
Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Wikrian.
Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att fylla i returformuläret på Webbplatsen. 

Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Wikrian rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta på Webbplatsen. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Andra produkter som undantas från ångerrätten är sådana produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, t.ex. underkläder och hygienartiklar.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten.
Returen ska skickas direkt till Wikrian och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Wikrian rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Wikrian betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar Wikrian inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. Wikrian har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum Wikrian tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. Wikrian får dock vänta med återbetalningen tills Wikrian tagit emot produkten eller Kunden har visat att produkten har sänts tillbaka.
Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats.

Öppet köp
Gäller den lagstadgade ångerrätten.
Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia.

Garanti
För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med Wikrians Kundservice. Observera att särskilda garantivillkor kan gäller för produkter från andra leverantörer och tillverkare.

Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial som t.ex. glödlampor, munstycken och O-ringar täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig Wikrian rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.

Reklamationsrätt
Vid beställning via Webbplatsen har Kunden alltid reklamationsrätt från den dag Kunden mottar produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta Wikrian. För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom en månad från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören.

Vid Reklamationer rekommenderar vi att returformuläret på Webbplatsen fylls i och fysiskt inkluderas i sändningen som returneras. Detta gör att vi snabbare kan hantera returen och göra en eventuell återbetalning.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Wikrian rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.
Tänk på att Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.
Wikrian löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När Wikrian har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer Wikrian att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om Wikrian annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske. Om Kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att Wikrian har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att Wikrian i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakten.

Om Wikrian ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Vi hantera ofta reklamationen direkt och skickar ut en ny produkt eller återbetalar köpbeloppet om reklamationen är giltig. Vid lite mer komplexa produkter eller bedömningar behöver vi normalt längre tid för att undersöka produkten.

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska Kunden på begäran av Wikrian betala en undersökningskostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka produkten eller om Kunden väljer att på egen bekostnad reparera produkten hos Wikrian tas ingen undersökningskostnad ut.

Returnera produkt
Vid retur för Ånger eller Öppet köp står du som kund för returfrakten.
Tänk på att du alltid står för risken vid transport till Wikrian.
Skicka inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare. Kunden ansvarar för produktens skick från det att Kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos Wikrian. Inköpsbevis samt ifyllt returformulär måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av Wikrian.

Vid Garanti- eller Reklamationsärende ber vi dig att ta kontakt med Wikrian så hjälper de er att ordna med transport in för undersökning.

Kunduppgifter och kundkonto
Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Wikrian är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur Wikrian behandlar Kundens personuppgifter finns i Wikrians integritetspolicy.

Du som är registrerad Kund, åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Wikrian om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto. Vidare ska Kund som är ett företag se till att dess användare läser och godkänner dessa Villkor samt läser Wikrians integritetspolicy.

Om Wikrian misstänker att inloggningsuppgifter eller ett kundkonto missbrukas eller om användandet annars bryter mot Villkoren har Wikrian rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. Wikrian har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Om beställning görs i någon annan persons namn utan dennes medgivande kommer händelsen att polisanmälas.

Ändring av Villkoren
Wikrian har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren
(i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Wikrian har informerat Kunden om ändringarna.

Tillämplig lag och domstol
Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Leverans och Frakt

Leveransalternativ
Våra frakter sker med DHL. Köp gjorda via Wikrian.se levereras endast inom Sverige.

Till utlämningsställe
Ditt paket skickas till den adress du angav i din order. Alt till närmaste utlämningställe. Du får en avisering via SMS eller e-post då leveransen är på väg. 

Fraktkostnad - DHL Freight
Wikrian debiterar i normal fall 12,5 EUR per leverans, vid kampanjer eller andra angivna tillfällen kan andra leveranspriser gälla, enligt kampanj eller enligt fraktlistan.

Leveranstid
Vi gör normalt klart din order inom 48 timmar efter att du lagt din beställning i vissa tillfällen kan en beställning behövas beställas direkt ifrån tillverkaren av varan, vilket medför längre leverans tider, i tillägg tillkommer normalt 2 till 5 arbetsdagar för själva transporten.

Leveranstiden kan förlängas något vid ovanligt hög orderingång, till exempel vid jul. Beställningar med många varor eller som ska levereras till avlägset belägna orter kan ta längre tid.

Du kan se hur var ditt paket befinner sig genom att söka på ditt kolli-id på transportörens hemsida, Kolli-id får du i orderbekräftelsen från oss.

När du tar emot varorna
Vid leverans måste ordern signeras när den tas emot. Den som tar emot varorna kan mottagaren behöva visa legitimation.

Ditt ansvar när du tar emot varorna
Observera att det är du som har ansvar för varorna när du har skrivit under leveransavin.
Om emballaget verkar vara skadat ska du inte ta emot paketet.
Du ansvarar för att kontrollera varorna och upptäcka eventuella fel, och du ska meddela oss om eventuella reklamationer.
Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till speditören eller utlämningsstället samt antecknar dessa på frakthandlingarna.
Om du först upptäcker skadan när du kommit hem uppackning av gods (dold skada) anmäls senast 14 kalenderdagar efter mottagandet av godset.

Ej mottagen leverans/outlöst beställning
Om du valt att få ditt paket till ett utlämningsställe, så ligger ditt paket kvar där i 14 dagar. Om du inte hämtat det inom denna tid, så returneras paketet till Wikrian.
Vid leverans och ingen tar emot leveransen, kan du hämta paketet vid transportörens terminal alternativ själv bekosta nytt leveransförsök. Transportören kommer att kontakta dig. Om alla leveransförsök misslyckas, kommer ditt paket att returneras till Wikrian.
Vid ej mottagen leverans/outlöst beställning tar vi ut en avgift om 150 kr. Är ordervärdet under 150kr så drar vi hela ordervärdet.

Återbetalning
I första hand görs alltid återbetalningen på samma betalningssätt som användes vid köptillfället.

2023 © Alla rättigheter förbehålls av Handelsbolaget Wikrian 
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!